top of page

מידע אודות אימונים פרטיים ניתן למצוא בקישור הבא

בחירת תוכנית

 • מומלץ למתחילים

  Beginners

  120₪
   
  בתוקף למשך 31 ימים
  • כרטיסייה חד פעמית למתחילים
  • שני אימונים למימוש במשך חודש אחד
 • Student & Soldiers

  580₪
   
  מותנה בהצגת תעודת סטודנט/חוגר בתוקף
  בתוקף למשך 60 ימים
  • כרטיסייה
  • עשרה אימונים למימוש במשך שני חודשים
 • Basic

  300₪
  לכל חודש
   
  • מנוי חודשי מתחדש
  • ארבעה אימונים למימוש במשך חודש אחד
 • Advanced

  500₪
  לכל חודש
   
  • מנוי חודשי מתחדש
  • שמונה אימונים למימוש במשך חודש אחד
 • Flexible

  780₪
   
  בתוקף למשך 90 ימים
  • כרטיסייה
  • עשרה אימונים למימוש במשך שלושה חודשים
  • פריסה ארוכה (שלושה חודשים)
 • Professionals

  720₪
  לכל חודש
   
  • מנוי חודשי מתחדש
  • שנים עשר אימונים למימוש במשך חודש אחד
 • Daily

  1,400₪
   
  בתוקף למשך 31 ימים
  • כרטיסייה
  • עשרים וארבעה אימונים למימוש במשך חודש אחד
  • מתאים למתאמנים המעוניינים לבצע אימון בכל יום
 • Quarterly

  1,670₪
   
  בתוקף למשך 3 חודשים
  • כרטיסייה
  • עשרים וחמישה אימונים למימוש במשך 3 חודשים
  • פריסה ארוכה (שלושה חודשים)
bottom of page